Wednesday, February 27, 2008

Ana Blandiana

"Indiferent cât de dramatică, orice întâmplare este o experienţă şi orice experienţă un câstig"

"Veşnic plecat de acasă, mereu în documentare în propria sa viaţă, spiritul meu este prea ocupat cu privitul pentru a putea fi cu adevărat înfrânt sau învingător şi chiar pentru a putea fii"

"A astepta, nu înseamnă a pierde timpul"

"Inteligenţa poate fi uriasă, prostia este întotdeauna mica"

"sunt dintotdeauna convinsă că lucrurile nu există decât in măsura în care le credem şi nu ne îndoim de ele"

"orice dependenţă de materie mi se pare de nesuportat, pentru că orice posesie este o dependenţă"

"nenorocirea ne înfrânge nu pentru că este mai buna decât noi, ci pentru că am intrat in raza ei fără voia noastră"

"suntem nefericiţi nu pentru că ne lipseşte fericirea, ci pentru că absenţa ei nu atârnă de noi"

"sunt fericită când reuşesc să fiu singură şi sufăr câineşte când sunt lăsată singură"

"trăitul si cititul nu se afla pe trepte diferite ale intensităţii, ci numai în stări de agregare diferite"

"amintiri sau numai amintiri ale unor amintiri, importanţa lor izvorăşte din intensitatea prelucrării mele, aşa cum importanţa unui obiect mişcat intr-un joc de oglinzi constă în capacitatea de deformare a acestora"

" pentru a tinde spre fericire trebuie să credem ca fericirea este posibilă, pentru a ne apropia de adevăr trebuie să credem că adevărul poate fi spus"

"fusesem crescută în credinţa că orice fiinţă poate fi stăpânită prin cuvânt, în măsura în care cuvântul este semnul dorinţei de comunicare şi înţelegere"

"Zâmbetul poate fi de multe feluri şi poate îndeplini foarte multe funcţii, iar una dintre aceste funcţii, cea mai neînsemnată, desigur, dar şi cea mai curentă, este aceea de a oferi celorlalţi o înfăţişare decentă, indiferent câtă suferinţă s-ar camufla dincolo de ea"

"trebuie să fim bogaţi pentru a trăi nefericirea, să fi fost fericiţi pentru a înţelege dezastrul, să ne fi simţit acasă undeva pentru a ştii ce înseamnă înstrăinarea, pentru a nu mai crede în ceva trebuie să fi crezut cu toată puterea mai întâi"

"Avem nevoie de locuri, de timpuri, de idei spre care să ne întoarcem, de care să ne îndepărtăm, în funcţie de care să ne socotim drumul"

"În istorie sau numai pe hartă, poezia fiecăruia dintre noi are nevoie de un punct în stare să ia asupra sa coordonatele perfecţiunii, pentru că mai tragic decât a nu ştii de unde să porneşti este numai a nu ştii unde te mai poţi întoarce"

"Ceilalţi nu sunt decât tot atâtea proiecţii în afara propriului eu, tot atâtea încercări de a crea alte variante posibile ale propriei personalităţi. Nu vezi şi nu înţelegi decât ceea ce ai fi în stare să fii tu însuţi. Te înconjoară atâţia oameni câţi ai fost în stare să creezi"

Câteva citate ce mi-au plăcut mult, extrase din volumul de eseuri "A fi sau a privi" al Anei Blandiana.

1 comment:

Anonymous said...

In budism se spune ca cel ce NAZUIE
STE spre cunoastere trebuie sa fie la fel de INDARJIT ca un vierme ce
roade un sicriu.